EPS (Elektronická požární signalizace)

Elektrická požární signalizace (dále také EPS) patří mezi vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.

Jejím hlavním úkolem je včas identifikovat požár již v jeho ranném stádiu. 

Dalším důležitým úkolem systému EPS je také opticky a akusticky varovat osazenstvo v prostorech, které mohou být ohroženy požárem.

Nabídka služeb:

- realizace dle projektu EPS

- kontroly funkce EPS

- rozšíření EPS dle požadavku investora


V požárním systému budov také realizujeme protipožární prostupy a dělící konstrukce od společnosti HILTI a PROMAT.