Bezpečnostní analytika

Bezpečnostní  analýza

je objektivní zhodnocení stavu a funkčnosti aplikovaných opatření fyzické ochrany a je základním prostředkem pro nastavení účinného bezpečnostního systému. Tato analýza odpoví na to jakým způsobem je řešený objekt technicky, mechanicky a organizačně zabezpečen z hlediska ochrany osob a majetku.                                                                     

Projektové studie/kamerový systém

projektová studie kamerového systému je určena pro počáteční jednání s úřady a stavebními firmami, pro zakreslení osazení objektu a prostranství jednotlivými kamerovými body. Projektová studie slouží jako podklad pro zpracování kompletní projektové dokumentace. Projektová studie obsahuje vizuální zobrazení budoucích pohledu jednotlivých kamerových bodů. Součástí je zpracování položkového rozpočtu.