Strukturovaná kabeláž

Provádíme dodání a instalaci strukturované kabeláže včetně následného nastavení sítě a její správy.

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který:

  • podporuje přenos digitálních i analogových signálů,
  • u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba,
  • který používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely,
  • u kterého se předpokládá dlouhá technická i morální životnost,
  • jehož správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury.